Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ύστερα από τη συνάντηση που πραγματοποίησε με τις εταιρείες Facebook, Twitter και Google και τις αρμόδιες αρχές για τους καταναλωτές, αξίωσε τη συμμόρφωση των εταιρειών μέσων κοινωνικής δικτύωσης με τους κανόνες της Ε.Ε.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα πρέπει να οριστικοποιήσουν τα λεπτομερή μέτρα, σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο της Ε.Ε., εντός ενός μηνός. Ακολούθως, η Επιτροπή θα επανεξετάσει τις τελικές προτάσεις και αν δεν είναι ικανοποιητικές, οι αρχές των καταναλωτών ενδέχεται τελικά να καταφύγουν σε μέτρα επιβολής της νομοθεσίας.

Οι εταιρείες συμφώνησαν να προτείνουν διάφορες αλλαγές, εστιάζοντας κυρίως σε δύο τομείς:

  • Αθέμιτοι όροι και προϋποθέσεις χρήσης
  • Αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παραπλάνησης που εξαπατούν τους καταναλωτές κατά τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεδομένης της αυξανόμενης σημασίας των διαδικτυακών κοινωνικών δικτύων, ήρθε πλέον η ώρα να εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες της Ε.Ε. για την προστασία των καταναλωτών από αθέμιτες πρακτικές τηρούνται και στον εν λόγω τομέα. Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη όσον αφορά την αντιμετώπιση περιπτώσεων απάτης και παραπλάνησης που εμφανίζονται στις πλατφόρμες τους» δήλωσε η Βιέρα Γιούροβα, επίτροπος Δικαιοσύνης.