Οι αιρετοί  της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι βουλευτές αντιμετωπίζονται ισότιμα με τους λοιπούς ασφαλισμένους της χώρας και δεν πρόκειται να εξαιρεθούν από διατάξεις του ασφαλιστικού νόμου, τονίζουν από την κυβέρνηση.

Το υπουργείο Εργασίας καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα πρόσφατα δημοσιεύματα στον Τύπο για προσπάθειες να εξαιρεθούν από τις μειώσεων των συντάξεων οι βουλευτές και οι αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωση το υπουργείο Εργασίας επισημαίνει ότι «οι μόνες κατηγορίες συνταξιούχων του Δημοσίου που έχουν εξαιρεθεί από την εφαρμογή του νόμου, είναι αυτές που αναφέρονται ρητά στο άρθρο 4 του ν. 4387/2016 (πολεμικές συντάξεις, συντάξεις Εθνικής Αντίστασης, συντάξεις λογοτεχνών-καλλιτεχνών, προσωπικές συντάξεις, συντάξεις λόγω ανικανότητας που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας και ένεκα ταύτης). Από τα παραπάνω σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγονται εξαίρεση των βουλευτών και αιρετών α΄ και β΄ βαθμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».

Επίσης αναφέρεται ότι για τους σημερινούς βουλευτές δεν συντρέχει λόγος έκδοσης των συντάξεων και ως προς τον επανυπολογισμό πρόκειται για μια διαδικασία που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως 31.12.2018 και έως τότε θα έχει εκδοθεί η σχετική εγκύκλιος και γι’ αυτή την κατηγορία.