Το πρακτορείο Blοomberg θέτει το πρόβλημα των συντάξεων ως ποσοστό του ΑΕΠ κάθε ευρωπαϊκής χώρας και με χαρακτηριστική άνεση τερματίζουμε πρώτοι.

Δαπανούμε το 13,3% του ΑΕΠ, δηλαδή περίπου 24 δισ. ευρώ, όταν η Ιρλανδία -που πέρασε παρόμοια περιπέτεια με μας- μόλις το 4,9% ανάμεσα σε 19 χώρες.

Η υγιής τροφοδοσία του συνταξιοδοτικού συστήματος απαιτεί φρέσκους εργαζόμενους, διαφορετικά δεν θα ισορροπήσουμε.

Επίσης σε στασιμότητα και η εργασιακή παραγωγή και η ανάλογη αμοιβή. Προσέξτε τα νούμερα της Ιρλανδίας, των βαλκανικών και των βαλτικών χωρών που παρουσιάζουν σταθερή βελτίωση