Η έννοια του «δικαιώματος προσωπικής επικοινωνίας» περιλαμβάνει το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας των παππούδων και γιαγιάδων με τα εγγόνια τους, σύμφωνα με σημερινή απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ (ΔΕΕ).

Η υπόθεση

Σύμφωνα με το ΔΔΕ, η υπόθεση αφορά την εκδίκαση της αίτηση προδικαστικής  απόφασης σχετικά με την ερμηνεία του κανονισμού (ΕΚ) 2201/2003 του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2003, για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, ο οποίος καταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1347/2000 (ΕΕ 2003, L 338, σ. 1).

Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο διαφοράς μεταξύ της Neli Valcheva,κατοίκου Βουλγαρίας, και του πρώην γαμβρού της Γεωργίου Μπαμπαναράκη, κατοίκου Ελλάδας, σχετικά με το δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας της Ν. Valcheva με τον εγγονό της.

Η Neli Valcheva, Βουλγάρα υπήκοος, είναι γιαγιά, από την πλευρά της μητέρας, ανήλικου παιδιού που γεννήθηκε στις 8 Απριλίου 2002 . Μετά τη λύση του γάμου των γονέων του, το παιδί έχει τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα μαζί με τον πατέρα του, Έλληνα υπήκοο. Η γιαγιά επιθυμεί να της χορηγηθεί δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τον εγγονό της.

Οπως είχε επισημάνει ο γενικός εισαγγελέας κ..Maciej Szpunar, κατά την παρουσίαση των προτάσεων  του, τον περασμένο Απρίλιο, μια γιαγιά αξιώνει δικαίωμα προσωπικής επικοινωνίας με τον εγγονό της. Εμπίπτει η έχουσα ως αντικείμενο μια τέτοια αγωγή διαφορά στον κανονισμό (ΕΚ) 2201/2003 ;Αυτό είναι, κατ’ ουσίαν, το ερώτημα που θέτει το Varhoven kasatsionen sad (Ανώτατο Αναιρετικό Δικαστήριο, Βουλγαρία).

Είχε επισημάνει, δε, πως η υπό κρίση υπόθεση, πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση με ένα θεμελιώδες ζήτημα: τη σημασία που έχει για το παιδί να διατηρεί προσωπικές σχέσεις με τους παππούδες του, στο μέτρο που οι σχέσεις αυτές δεν αντιβαίνουν στο συμφέρον του. Επομένως, ο κανονισμός 2201/2003 περί γονικής μέριμνας πρέπει να ερμηνευθεί υπό το πρίσμα της αρχής της υπεροχής του υπέρτατου συμφέροντος του παιδιού.

Σήμερα, με την απόφαση του ΔΕΕ οι παππούδες και οι γιαγιάδες δικαιώνονται, αφού τους αναγνωρίζεται το δικαίωμα να βλέπουν τα εγγόνια τους

Πηγή: Blog:marina anastas.kourbela