Η βιο-οικονομία αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα βιώσιμης ανάπτυξης, ιδίως σήμερα με την αβεβαιότητα που προκαλούν οι σύγχρονες περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις (όπως η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και η διαθεσιμότητα των ορυκτών πόρων και τροφίμων)

Αποτελώντας τομέα στρατηγικής προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η βιο-οικονομία προτείνει ένα νέο μοντέλο για την παραγωγή προϊόντων και βιοενέργειας από βιολογικούς πόρους και απόβλητα, προσφέροντας δυνατότητες για καινοτόμες μορφές αξιοποίησης της καλλιεργήσιμης γης, ανάπτυξη βέλτιστων μορφών εκτροφής ζωών, καλλιέργεια φυτών με νέες ιδιότητες, παραγωγή ποικίλων προϊόντων βιολογικής προέλευσης (πλαστικά, συσκευασίες, νήματα κ.α.) και βιοενέργειας. Αγρότες, κτηνοτρόφοι αλλά και μεταποιητές μπορούν να μετατρέψουν ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε επαγγελματική ευκαιρία με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τους ίδιους και την κοινωνία.

Οι δυνατότητες παραγωγής και αξιοποίησης βιοαερίου σε τοπικό επίπεδο από Ενεργειακές Κοινότητες, καθώς και η αντίληψη του κοινού σχετικά με τα προϊόντα βιολογικής προέλευσης, θα συζητηθούν σε δύο παρουσιάσεις της ημερίδας «Βιομάζα και Αγροτικός Τομέας» που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιομάζας του ΚΑΠΕ, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ινστιτούτο Αγροτικής Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ) στο πλαίσιο της έκθεσης «Αγροτικα 2018» στις 2 Φεβρουαρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη (http://agrotica.helexpo.gr).

Οι παρουσιάσεις στην έκθεση «Αγρότικα 2018» θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έργων ISABEL (https://isabel-project.eu) και BIOWAYS (http://www.bioways.eu) και ομιλητές θα είναι ο κ. Ιάκωβος Δεληογλάνης και η κα Ευαγγελία Τσαγκαράκη, στελέχη της QPLAN International (http://www.qplan-intl.com) συντονιστή των εν λόγω έργων.